به محض دریافت مجوز از «شاک» اینترنت تلفن‌های همراه وصل خواهد شد | ایستگاه خبر