استخدام 100 هزار نیروی کار جدید توسط آمازون در روزهای کرونایی | ایستگاه خبر