منتخب کلیمیان در مجلس یازدهم: به‌زودی از موانع و بحران‌ها عبور می‌کنیم | ایستگاه خبر