فناوری جدید سامسونگ برای افزایش طول عمر باتری خودروهای برقی | ایستگاه خبر