تعطیلی تمامی‌ فروشگاه‌های مایکروسافت در جهان بدلیل شیوع کرونا | ایستگاه خبر