تمجید از یورگن کلوپ در پارلمان انگلیس | ایستگاه خبر