رئیس باشگاهی مکزیکی، مبتلا به کرونا شد | ایستگاه خبر