اقدام جالب مدیر باشگاه فوتبال مصری برای مبارزه با کرونا | ایستگاه خبر