ترامپ: از قبل می‌دانستم کرونا همه‌گیر می‌شود! | ایستگاه خبر