مدیرعامل فیسبوک: هیچ زد و بندی میان من و دونالد ترامپ وجود ندارد | ایستگاه خبر