نخستین روز‌های مرداد و فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما | ایستگاه خبر