معاون وزیر صنعت: منطقی‌کردن قیمت خودرو اولویت نخست است | ایستگاه خبر