نگرانی شدید امیر قلعه نویی در سپاهان | ایستگاه خبر