اسکوچیچ در اصفهان با قلعه‌نویی دیدار کرد | ایستگاه خبر