آمار زایمان زودرس در دوران خانه‌نشینی کاهش یافت | ایستگاه خبر