کدام بازیکنان با تصمیم فرانس ‌فوتبال ضرر کردند؟ | ایستگاه خبر