تاکید دبیرکل سازمان ملل حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ | ایستگاه خبر