کرونا جایزه نوبل را هم دچار مشکل کرد | ایستگاه خبر