یک خورشید» از تایوان برای رقابت «اسکار» انتخاب شد | ایستگاه خبر