“ناصر شریفی” عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد کشور شد | ایستگاه خبر