رضایی: فاز ۱۴ پارس جنوبی رکورددار تأخیر در اجرای یک فاز گازی در ایران است | ایستگاه خبر