برجسته‌ترین مراحل زندگی امیر فقید کویت | ایستگاه خبر