حاشیه های نخستین مناظره؛ اخم‌های ترامپ و لبخندهای بایدن | ایستگاه خبر