الکاظمی: آمریکا و اتحادیه اروپا در اندیشه بستن سفارتخانه‌های خود در بغداد هستند | ایستگاه خبر