رییس کمیته برگزاری بازی‌ها: المپیک با هر شرایطی برگزار خواهد شد | ایستگاه خبر