افزایش ۴۲۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز پارس جنوبی در ۷ سال گذشته | ایستگاه خبر