تخصیص ۸۰ میلیون دلار برای برنج/ ۲۳۰ هزار تن در آستانه ترخیص | ایستگاه خبر