زخمی شدن ۱۵ تظاهرکننده فلسطینی در کرانه باختری | ایستگاه خبر