افزایش ۴۸ درصدی تلفن‌های همراه ترخیص ‌شده | ایستگاه خبر