مستند «داغ قره‌باغ» یک کلاس درس مستندسازی است/ از پژوهش تا کارگردانی همه‌چیز روی اصول | ایستگاه خبر