جایزه شهید آوینی» پذیرای 297 فیلم مستند شد | ایستگاه خبر