قبل از غذا سالاد و سبزی جات مصرف کنید | ایستگاه خبر