اعلام آمادگی وزیر امور خارجه ارمنستان برای تداوم مذاکرات | ایستگاه خبر