مدیران چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند | ایستگاه خبر