تاکید رئیس جمهور بر ادامه سدسازی برای پیشگیری از بلایای طبیعی | ایستگاه خبر