مرمت و بازسازی مناطق سیل زده؛ کار بزرگ تاریخی | ایستگاه خبر