رییس جمهور:نوسازی و بازسازی مناطق سیل زده کشور یک کار بزرگ تاریخی و از افتخارات ملی است | ایستگاه خبر