بازسازی و نوسازی ۱۵۷ هزار واحد مسکونی در مناطق سیل زده | ایستگاه خبر