تصویب ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی در غرب بیت لحم | ایستگاه خبر