وزیر رژیم صهیونیستی: مذاکرات مرزی با لبنان برای عادی سازی یا صلح نیست | ایستگاه خبر