جلسه اسکوچیچ با چهار ملی‌پوش در ترکیه | ایستگاه خبر