سلیمانی: کارشکنی ها مشکلات زیادی برای نفت ایجاد کرد/ مسجدسلیمان حق زیادی گردن کشورمان دارد | ایستگاه خبر