برنامه پرسپولیس در لیگ بیستم/ آغاز و پایان در قلعه‌حسن‌خان | ایستگاه خبر