کومان: برای حل مشکل مسی به خانه‌اش رفتم / سوارس کیفیت لازم برای بازی را نداشت | ایستگاه خبر