ابررایانه سیمرغ تا پایان امسال رونمایی می‌شود | ایستگاه خبر