تلاش استرالیا برای کاهش مشکلات کرونا در بخش دانشگاهی | ایستگاه خبر