موبایل محبوب‌ترین و تبلت کم طرفدارترین محصول دیجیتال بین ایرانیان | ایستگاه خبر