نتایج و ثمرات پیوند برادرانه و استراتژیک ایران و عراق امنیت و ثبات کل منطقه را تضمین می‌کند/ اقتصادهای مکمل ایران و عراق می‌تواند حجم مبادل | ایستگاه خبر