روح‌الامینی: طرح شفافیت آرا نیازی به فراگیری و توسعه دارد | ایستگاه خبر