لاوروف: هیچ جایگزینی برای تشکیل کشور فلسطین وجود ندارد | ایستگاه خبر